Thứ Tư, 28 tháng 9, 2011

Update pic mấy con thú HKT + HKTM + Bê đê (part2)

Free Image Hosting


Muoi Muoi pe' nam Ti Ti
Bấm vào để xem kích thước thật!

Muoi Muoi nhock' nam
Bấm vào để xem kích thước thật!

Nhock' nam Ti Ti

Ti Ti kute Nhock' au baby
Bấm vào để xem kích thước thật!

Muoi Muoi kute Nhock' au baby
Bấm vào để xem kích thước thật!

Ti Ti baby Nhock' Minh baby
Bấm vào để xem kích thước thật!

Muoi Muoi kute Nhock' Minh kute
Bấm vào để xem kích thước thật!

Muoi Muoi nhock' duong an buoi nek`
Bấm vào để xem kích thước thật!

pe' Muoi Nhock' duong uong' tra` sua~ nek`
Bấm vào để xem kích thước thật!

Ti Ti baby Ti Ti kute

Muoi Muoi kute Kiet baby

Ti Ti baby kute Duong ngoc thai

Muoi Muoi baby kute Duong ngoc thai
Bấm vào để xem kích thước thật!

chu' nhat cuong` Ti Ti
Bấm vào để xem kích thước thật!

chu' nhat cuong Muoi Muoi

Ti Ti Di` cat phuong

Muoi Muoi Di` cat phuong

chi 3 hoang` chau .... Ti Ti

Muoi Muoi ... chi 3 hoang` chau
Bấm vào để xem kích thước thật!

Anh khang ..... Ti Ti ......
Bấm vào để xem kích thước thật!

Anh khang ...... Muoi Muoi .....
Bấm vào để xem kích thước thật!

AKIRA Nam hot' boy Muoi baby kute
Bấm vào để xem kích thước thật!

Ba Ba .... ( Ba Hung`) Pe' Muoi
Bấm vào để xem kích thước thật!

Muoi Muoi ...... Ti Ti .......
Bấm vào để xem kích thước thật!

Kiet Muoi
DAI` PIC' Ti Ti Muoi Muoi
Bấm vào để xem kích thước thật!

Muoi Muoi ...... Ti Ti .......
Bấm vào để xem kích thước thật!

Muoi Muoi ...... Ti Ti ...... baby ..... kute .... nek`
Bấm vào để xem kích thước thật!

Nguyen phuong Ti Ti baby
Bấm vào để xem kích thước thật!

Nguyen phuong Muoi Muoi kute
Bấm vào để xem kích thước thật!

Ti Ti ..... Star ..... le~ loi .....

Muoi Muoi .... Star ..... le~ loi .....

Ti Ti 1 tam' doi non' nek` xynh hok ???

Muoi Muoi 1 tam' doi non' nek` xynh hok ????
Bấm vào để xem kích thước thật!

Ti Ti .... Muoi Muoi ..... an keo nek` ..... ngon lam'

Ti Ti ..... Muoi Muoi ..... ngoc' nghech' ......
Bấm vào để xem kích thước thật!

Ti Ti ..... pe' thao ..... Muoi Muoi ....

Ti Ti .....ngoc' nghech' ..... hix.hix ....

Muoi Muoi .... ngoc' nghech' ....hix.hix ....
Bấm vào để xem kích thước thật!

Ti Ti ...... t.suong' ..... o nha` HKT nek`.....
Bấm vào để xem kích thước thật!

Muoi Muoi ..... t.suong' o nha` HKT nek`......
Bấm vào để xem kích thước thật!

Ti Ti .... baby ....

Muoi Muoi ...... baby ......
Bấm vào để xem kích thước thật!
Bấm vào để xem kích thước thật!

Ti Ti ngoi`xe cua Kiet HKT Nek` xynh hok ???
Bấm vào để xem kích thước thật!
Bấm vào để xem kích thước thật!

Muoi Muoi mac ao' yk hat' cua HKTM nek` xynh hok ???
Bấm vào để xem kích thước thật!


Rose ..... Ti Ti .....
Bấm vào để xem kích thước thật!

Rose ..... Muoi Muoi .....

Ti Ti .....

Muoi Muoi .....

Ti Ti an kem nek` ...... ngon lam' ...... hihi

Muoi Muoi ...... BABY ..... Nek` ..... hihi
Bấm vào để xem kích thước thật!

Muoi Muoi ....... Ti Ti ...... kute .......

Ti Ti ...... sanrahevo ...... HKT ......

Muoi Muoi ...... sanrahevo ..... HKT .......
Bấm vào để xem kích thước thật!

Nhin` ngo' wa' hihi.....

HAI NANG` SONG SINH ...... Ti Ti ..... Muoi Muoi
HKT ....LAM CHAN' KHANG

Ti Ti HKT ..... NUM BER ONE ......
Bấm vào để xem kích thước thật!

Hung`..... HKT ..... num ber one .....
Bấm vào để xem kích thước thật!

Kiet ..... Hung` ..... HKT ...... NUM BER ONE ......

0 nhận xét:

Đăng nhận xét