Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011

em xấu tí nhưng vếu em to

Free Image Hosting
Buồn ăn…. Khó đỡ thiệt.


Bonus thêm mấy tấm của em nó ...


Vespa piago đó... chẳng biết phải của em nó không, hay là hàng mượn...Ăn nhậu... đúng tủ .
Du ngoạn...Buồn ăn…. Khó đỡ thiệt.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét